KAKO OBOGATITI DELOVNO OKOLJE?

Raznolikost na delovnem mestu

Samo raznolikost na delovnem mestu lahko v dobi globaliziranega gospodarstva in hitrega povečanja konkurence omogoča podjetjem, da ob sočasnem grajenju inkluzivne (vključujoče) delovne kulture, dejansko izkoristijo vse potenciale vseh svojih zaposlenih. Kljub temu, da se o slednjem kot o pogoju uspešnosti podjetja v javnosti čedalje več govori, obstaja veliko število podjetij, ki jim v praksi implementacija takšne kulture povzroča nemalo težav.

Čisto vsak izmed nas je sestavljen iz več kompleksnih identitetnih predstav, ki vplivajo na to kako dojemamo sami sebe in na to kako nas vidijo drugi. Pri tem pomemben del naše identitete predstavljajo osebne okoliščine spola, rase in narodnosti (tudi invalidnosti, spolne usmerjenosti idr.). Če se zaradi katere od omenjenih okoliščin (na katere kot posamezniki in posameznice nimamo vpliva) počutimo drugačne od večine delovnega okolja, ki nas obkroža, ali pa drugačne od želenega in pričakovanega delovnega okolja, lahko nastane velik problem. Zanimiva raziskava[1], ki so jo leta 2014 opravili v različnih podjetjih iz Združenih držav Amerike, proučuje različna občutenja drugačnosti in vplive tega na priložnosti, napredovanja in želje zaposlenih. Najprej se pri našem občutenju drugačnosti, drugosti oziroma nesprejetosti pojavijo veliko manjše možnosti za pridobivanje najboljših mentorjev znotraj delovnega procesa (ali nasploh omejevanje vstopa v mentorsko shemo) in veliko manjše možnosti za napredovanje in povečana verjetnost za znižanje lastnih pričakovanj do sebe kot zaposlenega in do delovnega mesta znotraj nekega delovnega okolja. Ženske, ki so se počutile drugače, so v svoji karieri skoraj dvakrat pogosteje zaznale “velik” ali “zelo velik” negativen vpliv na svojo kariero, ker niso mogle zasesti položaja ali pridobiti projekta, ki bi jim pri napredovanju koristil. Krivdo za to so seveda pripisale objektivnim okoliščinam njihove identitete. Raziskava je namreč pokazala tudi, da se je pri ženskah, ki so se počutile drugačne zaradi svoje rasne ali etnične pripadnosti, kar v 46 % zmanjšala želja po napredovanju in doseganju najvišjih položajev znotraj neke organizacije.

Za doseganje vključenosti zaposlenega je tako nujno, da mu delovno okolje (in njegovi sodelavci in sodelavke, vključno z nadrejenimi) z obnašanjem in besedami sporočajo dvoje: da ga cenijo zaradi njegovih edinstvenih sposobnosti in, da zaposleni v točno tisto delovno okolje, točno takšen kakršen je, tudi pripada. Catalyst našteva štiri ključne karakteristike dobrega vodje, ki je vključujoč (EACH – empowerment, acknowledgement, courage, humility / opolnomočenje, priznanje, pogum, ponižnost): pri tem govorimo o opolnomočenju drugih za (dobro) opravljanje svojega dela in spodbujanje doseganja odličnosti, o vodji ki svoje napake ponižno priznava tudi zato, da napako predstavi kot del delovnega procesa, ki se lahko zgodi vsakomur. Vključujoči vodje izkazujejo pogum, da svoje delo opravljajo ne glede na vse (osebne) prepreke in okoliščine, ki jim morebiti stojijo na poti in takšen zgled prenaša tudi na vse ostale. Pogumno se tudi loteva novih nalog, tvega, da bi posegel po višjih ciljih, česar si želi tudi od vseh svojih zaposlenih. Nenazadnje je dober in vključujoč vodja tudi tisti, ki priznava dobro delo svoje ekipe in ga kot takega (javno) izpostavlja.

Ker so do sedaj v večini organizacij prevladovale organizacijske kulture oziroma delovna okolja, ki se s temi koncepti niso srečavala, niti se niso z njimi posebno ukvarjala, je pred nami še dolga pot do delovnih okolij, ki bodo resnično vključevala vse zaposlene. Ravno pri teh procesih vam je lahko pridobitev in implementacija certifikata GEMA v veliko pomoč. Za transformacijo vodje vaše organizacije v vključujočega nadrejenega in za spremembo vašega trenutnega delovnega okolja, gotovo potrebujete določeno stopnjo poguma, ki pa se vam bo obrestovala. S tem ne boste postali zgolj konkurenčnejši od ostalih predstavnikov vaše panoge, ker bodo v vaši organizaciji delavci in delavke enakovredno predstavljali svoje nove ideje, se na delovnem mestu počutili bolje in zato tudi delali bolje, ampak se bo vzporedno spreminjala tudi kultura vaše organizacije. Samo takšno inovativno in dinamično okolje bo tudi omogočilo, da boste ohranili vse svoje najboljše kadre in da boste obenem tudi uspešni pri pridobivanju novih. Spolno nevtralni načini ustvarjanja vključujočega delovnega okolja, ki jih implementacija GEME prinaša, bodo omogočili izboljšanje obojega: delovnih procesov in splošnega počutja vseh zaposlenih.


[1] Raziskava Report: Feeling Different: Being “The Other” in the US Workplace je v celoti dostopna na povezavi: https://www.catalyst.org/research/feeling-different-being-the-other-in-us-workplaces/.