FLEKSIBILNI DELOVNIK – PAST ALI PRILOŽNOST?

Tako moški kot ženske se soočajo z nujnostjo usklajevanja zasebnega življenja s karierno potjo, kar delodajalce vodi k vzpostavljanju različnih rešitev, ki naj bi vodile k boljšemu delovnemu okolju v podjetju. Tako je tudi fleksibilen delovni čas postal ena izmed rešitev uravnoteženega kariernega in zasebnega življenja.

Vsekakor je pomembno, da je fleksibilnost pri delu po raziskavi prof. Whealteyja povezana z večjim zadovoljstvom v izvendelovnem času tako pri ženskah kot pri moških. Samostojno uravnavanje lokacije in časovnega obsega dela doprinese k boljšemu počutju zaposlenih, višji produktivnosti in lažjemu uravnavanju družinskega življenja. Prav tako ima fleksibilnost pri delu pozitivne posledice za podjetja – zaposleni so dosegljivi izven tradicionalnih delovnih ur, kar nudi povečane stike s strankami; izboljša se imidž podjetja kot družinam prijaznega, spolno uravnoteženega in atraktivnega za milenijske/mlade kadre; zmanjšajo se stroški podjetja, saj obstaja manjša verjetnost, da bodo zaposleni šli na daljši bolniški dopust; poveča se zvestoba zaposlenih.

Vendar pa praksa pravi drugače. Raziskava, opravljena med leti 2001 in 2011 v Združenem kraljestvu kaže, da so ženske, ki koristijo fleksibilen delovnik, manj zadovoljne na svojem delovnem mestu. Kot ugotavlja Wheatley (2017), kar 40 % žensk uporablja polovični ali pa t. i. term-time delovni čas, torej so zaposlene za določeno število tednov na leto. Čas, ko niso aktivno zaposlene je organiziran v rednih intervalih, ki kombinirajo letni in neplačani dopust. Obe obliki fleksibilnega delovnika odražata splošno sprejete spolne norme o skrbništvu otrok, ki bi naj bila primarna funkcija žensk.

Po raziskavi iz leta 2015, ki jo je izvedel King’s College v Londonu, ima 25 % žensk, ki delajo po fleksibilnem delovniku občutek, da jih nadrejeni ne jemljejo resno, 35 % anketirank pa v delo vlaga več nadur, da pokažejo svojo predanost. Kar 20 % anketirank vloži v delo 10 ali več nadur na teden ravno iz tega razloga. Ženske se še posebej počutijo ujete v restriktivnem fleksibilnem delovniku, saj je njihovo karierno napredovanje omejeno, velikokrat pa so zaposlene za delo, ki je pod njihovo stopnjo kvalifikacije. Na sploh so torej ženske, ki koristijo fleksibilen delovnik manj zadovoljne na svojem delovnem mestu. Pri moških velja ravno obratno, saj je zanje je fleksibilen delovni čas v večji meri osebna izbira, ki ne temelji na želji po skrbi za družino. Opazna je torej velika razlika pri zadovoljstvu glede uporabe “tradicionalnega” modela fleksibilnega delovnika med spoloma.

Kljub pozitivnim učinkom delodajalci torej ne znajo vedno pravilno usmeriti koristenja fleksibilnega delovnega časa – kar zopet negativno vpliva na zadovoljstvo zaposlenih oz. ima negativne eksternalije v okviru delovnih procesov.

Če torej zgolj možnost izbire fleksibilnega delovnega časa zaposlenim ni dovolj, kako lahko podjetje izkoristi pozitivne posledice le-tega? Rešitve, ki jih predlagajo zgoraj navedene raziskave, in so tudi del certifikata GEMA, vključujejo:

(1) izobraževanje nadrejenih, da zaposlenih s fleksibilnim delovnikom ne zapostavljajo. Ker so nadrejeni tisti, ki takšen delovnik odobrijo, mora biti komunikacija tukaj odprta, zaposlenih pa ne sme biti strah ali sram prositi za pomoč pri uresničevanju svojih želja.

(2) Čeprav so zaposleni s fleksibilnim delovnikom eni izmed bolj produktivnih, redko napredujejo. Prav tako so ženske, ki so se na delo vrnile s porodniškega dopusta, velikorat ocenjene nižje zaradi pomanjkanja opravljenih delovnih ur. Da bi se temu izgonili, mora pregled uspešnosti zaposlenega temeljiti na objektivnih kazalcih, ki enakovredno ocenijo ne glede na spol ali obliko delovnika.

(3) Zagotavljanje enakih možnosti tako ženskam kot moškim je ključnega pomena. Ženske se ne smejo počutiti primorane delati po polovičnem delovnem času, samo zato, da bi lahko več časa posvetile družini. Pomembno je preiti sprejete spolne norme.

(4) Mentorska shema lahko zaposlenim omogoči pomoč tako na delovnem mestu kot izven le-tega. Mentorji prevzamejo tudi svetovalno vlogo, hkrati pa nudijo dodatno podporo zaposlenim, ki niso del tradicionalnega delovnika podjetja.

DIGITALNO NAPREJ

S fizičnimi certifikati je težko upravljati – jih hraniti, prikazovati, pošiljati – predvsem pa je zamuden proces njihove verifikacije. Zato v partnerstvu s slovenskim podjetjem 0xcert kot pionirji izdajamo GEMA certifikat tudi v digitalni obliki na blockchain. Kaj to prinaša vam oz. vašemu podjetju?

Digitalizacija in enostavna preverljivost

Z digitalnim blockchain certifikatom GEMA lahko enostavno upravljate in svojim partnerjem ali strankam omogočite takojšnje preverjanje njegove avtentičnosti in veljavnosti. Predstavljajte si, koliko časa in papirja bi prihranili npr. ob prijavi na javni razpis.

Preprečevanje zlorabe/poneverbe

Takoj ko je GEMA certifikat zapisan na blockchain, ga ni mogoče retrospektivno spremeniti, kar preprečuje morebitno zlorabo.

Transparentnost in sledljivost

Blockchain omogoča popolno sledljivost in transparentnost izdanih certifikatov, s čimer zagotovimo, da so bili res izdani s strani pravega izdajatelja – Inštituta za proučevanje enakosti spolov.

Kredibilnost

Ključna posledica zgoraj naštetih prednosti je, da z zaupanja vrednimi, preverljivimi digitalnimi dokazili, kot je GEMA blockchain certifikat, neizpodbitno in enostavno dokazujete svojo kredibilnost v razmerju do svojih poslovnih partnerjev in strank.

GEMA blockchain certifikat lahko kupite/prevzamete prek platforme Evidenspace, ki je enostavna za uporabo in ne zahteva predhodnega tehničnega znanja o blockchainu.

Proces nakupa

  1. S klikom na to povezavo obiščite platformo Evidenspace in dodajte produkt “GEMA blockchain certifikat” v košarico.
  2. Pred nadaljevanjem se registrirajte
  3. Ustvarite svojo digitalno denarnico (enostavno, z uporabniškim imenom in geslom) ali povežite vašo obstoječo digitalno denarnico
  4. Dokončajte nakup s kreditno kartico
  5. Počakajte, da vas Inštitut za proučevanje enakosti spolov (izdajatelj) preveri in odobri izdajo certifikata

Vizualizacija

Digitalni blockchain certifikat GEMA lahko vdelate v svojo spletno stran, podpis v e-pošti in svojim strankam omogočite enostavno preverjanje avtentičnosti. Na fizičnem certifikatu, ki ga prejmete, pa se nahaja QR-koda, ki vodi na blockchain dokaz o avtentičnosti.

Tehnično ozadje

Platforma Evidenspace za svoje delovanje uporablja blockchain tehnologijo oz. tehnologijo veriženja blokov, ki je sicer kompleksna, a spretno zakrita v ozadje in ne obremenjuje laičnega uporabnika, kar je ključnega pomena.

Sicer je zgrajena na Ethereum-u, javni blockchain infrastrukturi in omogoča izdajo in upravljanje unikatnih žetonov (angl. NFT oz. non-fungible tokens, standard ERC-721), digitalnih dvojnikov fizičnih unikatnih sredstev, kot so certifikati, diplome, dokazi o izvoru, licence, potrdila o avtentičnosti in drugo.

Inštitut za proučevanje enakosti med spoloma kot izdajatelj certifikata GEMA prek svojega poslovnega profila na platformi Evidenspace izda blockchain certifikat v obliki unikatnega žetona neki stranki. Bolj natančno, v ozadju se iz pametne pogodbe izdajatelja izda unikaten žeton v digitalno denarnico stranke.

Vsak certifikat je definiran z različnimi meta-podatki, kot so ime prejemnika, datum izdaje, datum poteka, unikatna številka, itd., ki so zakriptirani v dolgo, 64-mestno kodo in zapisani v unikatnem žetonu na blockchainu.

Pogled v prihodnost

Dejansko lastništvo

Blockchain tehnologija prvič v zgodovini omogoča dejansko lastništvo v digitalnem svetu. Pogosto namreč niste lastniki svojih podatkov, originalnih datotek in dokumentov, ki jih prejmete, temveč si jih lastijo podjetja ali tretje osebe, jih hranijo in nadzirajo na svojih centraliziranih strežnikih, zaradi česar lahko pride do izgube ali zlorabe podatkov. Ob uporabi blockchain infrastrukture pa imate digitalno denarnico, do katere imate dostop izključni vi, v kateri hranite svoje unikatne žetone (npr. certifikate).

Digitalna identiteta podjetja

Razni certifikati, kot so ISO, EKO, bonitetna odličnost, GEMA certifikat, certifikat za družini prijazno podjetje, itd. tvorijo identiteto podjetja, ki je pomembna v odnosih s partnerji in strankami. S kombiniranjem zaupanja vrednih blockchain certifikatov sestavljamo zaupanja vredno digitalno identiteto podjetja, s katero lahko svoje stranke v digitalnem svetu prepričate o svoji kredibilnosti.