O NAS

Naša vizija, naša ekipa, naš cilj.

Naša vizija

Stremimo k svetu enakih možnosti za vse. Prizadevamo si za delovna okolja, v katerih bodo vsi zaposleni enako cenjeni in obravnavani, ne glede na spol. Ker verjamemo, da je poln potencial posameznikov in posameznic mogoče izkoristiti zgolj ob odsotnosti spolnih stereotipov, si želimo, da se podjetja, zavodi in organizacije popolnoma osvobodijo njihovih spon ter s tem dosežejo največjo možno poslovno učinkovitost in ekonomski izid. Ker smo mnenja, da uravnotežene ekipe zmorejo ustvariti bolj trajnostno-vzdržne rešitve, si s certifikatom GEMA prizadevamo za optimizacijo delovnih procesov skozi vidik spola.

Si delimo skupno vizijo?

Kaj počnemo

Certifikat GEMA je bil vzpostavljen v letu 2018 kor prvi družbeno odgovorni certifikat za podjetja, zavode in organizacije za področje enakosti spolov, ki celovito obravnava organizacijsko strukturo, kulturo in delovne procese posameznih družb. Vsakemu imetniku omogoča individualizirano oceno obstoječega stanja, ki se na podlagi poglobljenih analiz prelevi v sklop po meri zastavljenih ukrepov. Podjetjem, zavodom in organizacijam na ta način omogočamo popolno optimizacijo človeških virov in posledično delovnih procesov.

Kdo smo

Za certifikatom GEMA stoji strokovno-raziskovalna nevladna organizacija Inštitut za proučevanje enakosti spolov, ki s pomočjo neodvisnih strokovnjakov in strokovnjakinj naslavlja različne aspekte enakosti spolov, med njimi je eno pomembnejših prav gotovo gospodarstvo. Inštitut za proučevanje enakosti spolov si prizadeva, da bi bila naša družba v celoti sposobna zagotavljati enake možnosti, priložnosti in pravice vsem. Glavni cilj slednjega izida je opozarjanje na obstoječe družbene stereotipe, predstave in vzorce, ki nam vsem preko družbeno pripisanih spolnih vlog, določajo mnoge omejitve in podreditve. Naš glavni namen je vsekakor tudi ozaveščanje širše in specifičnih javnosti o družbeni konstrukciji teh vlog in o pomenu vključitve vseh spolov v izgradnjo skupnosti, ki temelji na enakosti.  Enakost spolov je zato potrebno razumeti kot najširši sklop enakih možnosti za ženske in moške, ki obsega vsakršno udejstvovanje v javnem ali zasebnem življenju in sega že v okoliščine nastanka teh izbir. Prav tako morajo vsi člani neke družbe, temelječe na vrednoti  enakosti spolov, uživati enako prepoznavnost in si deliti enako moč, ter imeti enak dostop do te moči. Ob tem je seveda nujna tudi odsotnost stereotipnih predstav in diskriminacije.

Naša pot

Ključni mejniki

Ustanovitev IPES (16. januar 2018)

Ustanovitev društva za proučevanje enakosti spolov

Let's Head Private: Mainstreaming Gender Equality in Slovenia's Private Sector (julij – december 2018)

Ustanovitev društva za proučevanje enakosti spolov

Vzpostavitev certifikata in konsolidacija ukrepov (januar 2019)

Ustanovitev društva za proučevanje enakosti spolov

Podelitev certifikatov prvi generaciji podjetij (26. september 2019)

Ustanovitev društva za proučevanje enakosti spolov