close-up-photography-of-yellow-green-red-and-brown-plastic-163064

MREŽENJE IN KARIERNI USPEH

Networking oz. mreženje je ključno za poslovne uspehe, karierno napredovanje in sloves podjetja. Kot navajajo Arbex, O’Dea in Wiczer (2016), mreženje ne omogoča le hitrega kariernega napredovanja, poslovnih nasvetov in podpore, temveč tudi ublaži možne nesupehe. Z vzpostavitvijo dobre mreže, v kateri najdemo podporo enako dobro povezanih ljudi, se čas, ki ga porabimo za iskanje zaposlitve, skrajša tudi za tri mesece, ponujene pa so zaposlitve na višjih pozicijah. Posamezniki, ki zaposlitev najdejo preko mreže, pa jo tudi dlje obdržijo, saj najdejo ne le zaposlitev na višji poziciji, ki je bolje plačana, temveč je tudi ustrezna za razvoj karierne poti.

Vendar pa moči mreženja ne izkoriščamo vsi do enake mere. Predvsem ženske se pri efektivnem mreženju soočajo z ovirami, ki jim lahko onemogočijo izkoriščanje prednosti poslovne mreže.  

Čemu? Moški večinoma vzpostavljajo poznanstva izven rednega delovnega časa, ko so ženske doma, saj v slovenski družbi še vedno v veliki meri prevzemajo skrb za družino. Po raziskavah OECD ženske namenijo rutinskemu gospodinjenju v povprečju 212 minut dnevno, medtem ko je številka pri moških skoraj polovična – 114 minut dnevno. Prav tako mreženje pogosto poteka v okoljih, ki so ženskam tradicionalno zaprta. Kot navaja Kelogg School of Management, veliko strani za karierno svetovanje ženskam predlaga, naj se aktivneje udeležujejo igranja golfa in popivanja z moškimi sodelavci, s čimer se reproducira mnenje, da morajo uspešne ženske prevzeti tradicionalno moško obnašanje.

Razlike pri izkoriščanju prednosti mreženja se pojavijo tudi v naši socializaciji – ženske tradicionalno ne prosijo za usluge in se velikokrat počutijo krive ob koriščenju mreže. Ženske pogosto tudi menijo, da je njihova vrednost v poslovnem kontekstu prenizka, da bi lahko svoji mreži karkoli ponudile v zameno. Prav tako čutijo večjo odgovornost do svoje mreže kot moški. Raziskave kažejo, da ženske ocenjujejo, da je njihov doprinos mreži pomembnejši kot koriščenje mreže (Greguletz, Diehl in Kreutzer, 2019). Skromnost vodi v obotavljanje pri koriščenju mreže, kar pa vodi v manjše možnosti za uspeh in doseganje vodilnih položajev.

Glede na raziskavo, ki jo je opravila McGuire (2002), je doprinos mreženja ženskam občutno nižji od doprinosa moškim. Na to vplivata tako spol sam po sebi, kot tudi različni strukturni faktorji. Namreč, tudi kadar so ženske na vodilnem položaju, dobijo od svoje mreže manj neformalne pomoči kot moški na enakem položaju.

Vendar pa imajo ženske in moški na enakih položajih v večini primerov v svoji mreži enako število poznanstev – kar kaže na dejstvo, da je znižan doprinos posledica spolnih stereotipov.

Rešitev za premostitev razlik je veliko, strokovnjaki pa največkrat svetujejo, da si ženske ustvarijo mrežo, kjer se lahko povežejo z drugimi ženskami v poslovnem svetu. Tako pridobijo informacije, ki so zanje pomembne, kot je na primer informacija o odnosu do žensk na delovnem mestu. Raziskava Kelogg School of Management (2019) kaže, da so ženske, ki imajo v mreži tesne povezave z drugimi ženskami, uspešnejše. Prav tako imajo dostop do boljših delovnih mest – tri četrtine najuspešnejših žensk je v rednem stiku z drugimi ženskami, pozicije tistih z dobro mrežo pa so v povprečju za 2.5 višje. Nenazadnje pa mreža omogoča tudi kvalitetna priporočila delodajalcu brez spolnih predsodkov.

Podjetja torej z doprinosom k enakim priložnostim za mreženje vseh svojih zaposlenih gradijo na svojem slovesu. Še posebej, če je industrija znana po pomanjkanju raznolikosti in uravnovešene spolne zastopanosti, lahko podje z organizacijo dogodkov pridobi na dobrem glasu. Spodbujanje zaposlenih pri udeležbi na okroglih mizah, razpravah in podobnih javnih dogodkih, podjetje širi dobro prakso, ki pa jo bodo ženske tudi prenesle v svoje mreže. Z uporabo baz, kot je Strokovnjakinje.smo, lahko podjetje dostopa do najboljših kadrov, ki bi sicer bili spregledani. Zaposlene pa z vpisom v bazo in kariernim udejstvovanjem širijo svojo profesionalno mrežo, s tem pa izboljšajo ne le svojo profesionalno pot, temveč tudi sloves podjetja.

Poleg tega pa certifikat GEMA podjetjem omogoča inovativne rešitve: – podjetja s spodbujanjem +1 mišljenja pridobijo širši in raznolikejši nabor kadra. Pri iskanju kandidatov za delovno mesto, intervjujate nekoga, ki sicer ni vaša prva izbira. Mišljenje +1 zajema ukrepe, kot je vzpostavitev mentorskih mrež ter sponzorstva znotraj podjetja, kar omogoča poziitiven kariernih razoj mladih kadrov. Spodbujajte svoje zaposlene, da mrežijo tudi izven delovnega mesta, ter poskušajo “mentorirati” koga, ki morda ni del njihove stroke. Aktivnejše mreženje žensk na vodilnih položajih omogoča poleg razvijanja mehkih veščin ostalih zaposlenih tudi izobraževanje vodij, da so bolj pozorni na mogoče ovire pri kariernem napredku zaposlenih. Z organizacijo sproščenih dogodkov, kjer imajo zaposleni priložnost za mreženje, se vzpostavi atmosfera, kjer se vzpostavijo mešana poznanstva. Takšni dogodki omogočijo predvsem ženskam, da izkoristijo priložnost za mreženje, ki je sicer zaradi družinskih obveznosti nimajo.